header_bezp

W

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW I RODZICÓW W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 394

Procedura Covid od 01.09.2021 r.