header_bezp

W celu zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa, ustalone zostały podstawowe zasady zachowania:

 • w czasie lekcji:
  • nie biegamy
  • nie bujamy się na krzesłach
  • nie wchodzimy na krzesła ani stoliki
  • nie rzucamy żadnymi przedmiotami
  • nie opuszczamy miejsca bez pozwolenia nauczyciela
  • nie wychodzimy z klasy przed końcem danej lekcji
  • wychodzimy z klasy ostrożnie, aby nie uderzyć drzwiami osoby przebywającej na korytarzu
 • w czasie przerwy:
  • nie wychodzimy poza teren szkoły
  • nie biegamy po korytarzu
  • nie stoimy pod drzwiami sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, których otwarcie może być dla nas zagrożeniem
  • nie bijemy, nie popchamy ani nie podstawiamy nóg kolegom
  • zachowujemy ostrożność na schodach
  • stosujemy się do uwag i próśb nauczyciela dyżurującego
 • w czasie zorganizowanych wyjść poza teren szkoły:
  • nie oddalamy się od grupy
  • zachowujemy szczególną uwagę przy przechodzeniu przez ulicę
  • nie zaczepiamy kolegów ani przechodniów na ulicy
  • zachowujemy się stosownie w środkach komunikacji miejskiej
  • stosujemy się do wszelkich zaleceń opiekunów
 • w szkole nosimy obuwie antypoślizgowe
 • zarówno w szkole jak i poza jej terenem zachowujemy się tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób
 • zgłaszamy pracownikom szkoły wszelkie zauważone usterki lub sytuacje, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu
 • łamanie powyższych zasad będzie traktowane jako naruszanie regulaminu szkoły
Rozmiar tekstu
Wersja Kontrastowa