Dołączanie do spotkania wideo z poziomu wydarzenia w Kalendarzu Google

  1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.

  2. Kliknij Dołącz w Google Meet.

3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz.