Nasza szkoła może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która ustawicznie doskonali się i dba przede wszystkim o rozwój i dobro ucznia. Tworzy ją zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i pełną życzliwości atmosferę w szkole. Respektujemy prawa dziecka i szanujemy jego godność. Staramy się otoczyć opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka.

W swojej pracy wdrażamy aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Bierzemy aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Staramy się organizować nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

p. Artur Żuchowski

Dyrektor Szkoły

pedagog szkolny

p. Jolanta Fiuk

j. polski

p.Katarzyna Bajno

j.polski, biologia, edb, przyroda

wychowawca klasy VII B

p. Klaudia Łukasik

j. angielski

wychowawca klasy VIB

p. Iryna Horokhova

j. angielski, wsparcie uczniów z Ukrainy

p. Katarzyna Rybak

historia, wos

wychowawca klasy VIIIA

p. Marianna Leszek

chemia

p. Zofia Augustynowicz

muzyka, j. rosyjski, geografia

p. Anna Brzostek

j. polski 

wychowawca klasy VIa

p. Anna Piróg

matematyka, informatyka

 

p. Renata Puczyńska

matematyka

p. Dariusz Kowalski

technika, plastyka

p. Barbara Sztylko

wychowanie fizyczne

p. Anna Paziewska

 rewalidacja, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

ks. Jerzy Krzywda

religia

p. Ewelina Wyłupek

terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna

wychowawca  klas III A

p. Sławomir Klepner

pedagog

p. Piotr Franecki

psycholog szkolny

p. Dominika Domańska

socjoterapia, matematyka, rewalidacja

wychowawca klasy VIIA

p. Joanna Seremak

świetlica, socjoterapia

p. Beata Warowna-Niemyjska

świetlica

p. Katarzyna Badura

neurologopeda ,rewalidacja

wychowawca klas VA

p. Liliana Nesterenko

j. polski dla obcokrajowców

p. Dorota Dietz

biblioteka, świetlica

p. Dominika Rusnarczyk

biblioteka

p. Marzena Rudzińska

rewalidacja w edukacji wczesnoszkolnej

p. Patrycja Karpińska

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy I-IIA

p. Wiktoria Charzewska

psycholog szkolna, wychowawca kl/ IVA

p. Łukasz Pałczyński

wychowanie fizyczne

Dodaj tu swój tekst nagłówka