Nasza szkoła może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która ustawicznie doskonali się i dba przede wszystkim o rozwój i dobro ucznia. Tworzy ją zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i pełną życzliwości atmosferę w szkole. Respektujemy prawa dziecka i szanujemy jego godność. Staramy się otoczyć opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka.

W swojej pracy wdrażamy aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Bierzemy aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Staramy się organizować nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Artur Żuchowski

Dyrektor Szkoły

pedagog szkolny

p. Agnieszka Zielińska

j. polski

p.Katarzyna Bajno

j.polski, biologia, edb, przyroda

wychowawca klasy VIII A

p.Emilia Sasim

 

p. Anna Izdebska

 

p.Irena Szagdaj

j. angielski

 

j. angielski

 

j. angielski, rewalidacja, terapia pedagogiczna

 

p. Zofia Augustynowicz 

j. rosyjski, muzyka, geografia

wychowawca klasy VIIIC

p. Katarzyna Rybak

historia, wos

wychowawca klasy VII A

p. Marianna Leszek

chemia

p. Elżbieta Mazanek

fizyka

p. Anna Brzostek

j. polski 

wychowawca klasy Va

p. Anna Piróg

matematyka, informatyka

wychowawca klasy VIII B

p. Renata Puczyńska

matematyka

p. Dariusz Kowalski

technika, plastyka

p. Barbara Sztylko

wychowanie fizyczne

p. Anna Paziewska

 rewalidacja, Terapeuta Integracji Sensorycznej

 

ks. Jacek Biegajło

religia

p. Ewelina Wyłupek

terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna

wychowawca  klas1-2 A

p. Sławomir Klepner

pedagog

p. Piotr Franecki

psycholog szkolny

p. Dominika Domańska

socjoterapia, matematyka, rewalidacja

wychowawca klasy VIA

p. Joanna Seremak

p. Beata Warowna-Niemyjska

 świetlica

 

p . Katarzyna Badura

 

p . Natalia Sójka

neurologopeda ,rewalidacja

wychowawca klas 4A


j. polski dla obcokrajowców

p. Dorota Dietz

p. Dominika Rusnarczyk

biblioteka, świetlica

biblioteka,

p. Marzena Rudzińska

p. Patrycja Karpińska

rewalidacja w edukacji wczesnoszkolnej

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 3A

p. Ewa Kasprzak

p.Mateusz Gut

pedagog szkolny

wychowanie fizyczne