Nasza szkoła może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która ustawicznie doskonali się i dba przede wszystkim o rozwój i dobro ucznia. Tworzy ją zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i pełną życzliwości atmosferę w szkole. Respektujemy prawa dziecka i szanujemy jego godność. Staramy się otoczyć opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka.

W swojej pracy wdrażamy aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Bierzemy aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Staramy się organizować nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Artur Żuchowski

Dyrektor szkoły

świetlica

p. Agnieszka Zielińska

j. polski

wychowawca klasy VI b

szkolny koorydnator  d.s kulturalnych

p.Katarzyna Bajno

j.polski, biologia, edb, przyroda

wychowawca klasy VI A

p.Anna Izdebska

j. angielski

wychowawca klasy V A

p. Zofia Augustynowicz 

j. rosyjski, muzyka, geografia

p. Katarzyna Rybak

historia, wos

wychowawca klasy VII B

p. Marianna Leszek

chemia

p. Elżbieta Mazanek

fizyka

p. Danuta Koperska-Puskarz

geografia

p. Anna Piróg

matematyka, informatyka

wychowawca klasy VII A

p. Renata Puczyńska

matematyka, świetlica

p. Dariusz Kowalski

technika, plastyka

p. Barbara Sztylko

wychowanie fizyczne

p. Anna Paziewska

wychowanie fizyczne, rewalidacja, 

wychowawca klasy VIII A

ks. Tomasz Żychowicz

religia

p. Barbara Wotawa

terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe

szkolny koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

p. Sławomir Klepner

pedagog

p. Katarzyna Jankiewicz

psycholog

szkolny koordynator do spraw profilaktyki zdrowotnej

p. Paulina Kamińska-Diduszko

socjoterapia, psycholog, świetlica

wychowawca klasy IV a

p. Artur Rajski 

pedagog, świetlica

wychowawca klasy VIII B

p. Tomasz Pątek

biblioteka

Rozmiar tekstu
Wersja Kontrastowa