L.P.Termin                           Tematyka
1.11.09.2019, godz. 17.30

Wybór rad klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze Szkołą. Zapoznanie ze statutem, wewnątrzszkolnym ocenianiem, procedurami szkolnymi itp.

Wspólne zatwierdzenie planu wychowawczego dla klasy. Sprawy organizacyjne istotne dla wychowawcy.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty i sposobach dostosowań – klasy VIII.

2.

23.10.2019

godz. 17.30

Profilaktyka dla rodziców – psychoedukacja.

Informacja na temat postępów w nauce, sprawy wychowawcze. Omówienie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

3.

13.11.2019

godz. 17.30

Zebranie dla rodziców uczniów klas VIII.

Dostosowania przysługujące uczniom podczas egzaminu ósmoklasisty, zgody rodziców.

4.

18.12.2019

godz. 17.30

Informacja o zagrożeniach oraz o proponowanych ocenach za

I okres nauki, sprawy wychowawcze

Profilaktyka dla rodziców.

5.

29.01.2020

godz. 17.30

Profilaktyka dla rodziców.

Podsumowanie wyników edukacyjnych i działań wychowawczych

w pierwszym półroczu.

Informacja o warunkach i sposobie przeprowadzenia egzaminów dla uczniów klas VIII.

6.

25.03.2020

godz. 17.30

Profilaktyka dla rodziców. Informacja na temat postępów w nauce. Procedury egzaminacyjne

(kl. VIII).

7.

20.05.2020

godz. 17.30

Informacja o zagrożeniach oraz proponowanych ocenach końcowych. Wnioski z realizacji pomocy pedagogiczno psychologicznej dla uczniów.
Rozmiar tekstu
Wersja Kontrastowa