L.P.

Termin

Tematyka

1.

14.09.2021

godz. 17.30 klasy I – VI

godz. 18.00

klasy VII-VIII

w szkole

Wybór rad klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze Szkołą. Zapoznanie ze statutem, wewnątrzszkolnym ocenianiem, procedurami szkolnymi itp.

Wspólne zatwierdzenie planu wychowawczego dla klasy. Sprawy organizacyjne istotne dla wychowawcy.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty i sposobach dostosowań – klasy VIII.

2.

26.10.2021

godz. 18.00

w szkole

Profilaktyka dla rodziców – psychoedukacja.

Informacja na temat postępów w nauce oraz na temat zachowania, sprawy wychowawcze. Omówienie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

3.

14.12.2021

godz. 18.00

on – line

Informacja o zagrożeniach na pierwsze półrocze nauki, sprawy wychowawcze.

4.

27.01.2022

godz. 18.00

on – line

Podsumowanie wyników edukacyjnych i działań wychowawczych w pierwszym półroczu. Wnioski i sugestie dla rodziców.

Informacja o warunkach i sposobie przeprowadzenia egzaminów dla uczniów klas VIII.

5.

22.03.2022

godz. 18.00

on – line

Profilaktyka dla rodziców. Informacja na temat postępów w nauce i na temat zachowania. Procedury egzaminacyjne (kl. VIII).

6.

24.05.2022

godz. 17.30 klasy I-VI

godz. 18.00

klasy VII-VIII

w szkole

Informacja o zagrożeniach na koniec roku szkolnego. Wnioski z realizacji pomocy pedagogiczno psychologicznej dla uczniów.

 

 

Dodatkowo spotkania z chętnymi rodzicami w formie on – line lub stacjonarnej:

16 listopada 2021 r.

11 grudnia 2021 r.

1 marca 2022 r.

26 kwietnia 2022 r.