MOBILNOŚĆ, zwana dalej wyjazdem rozpocznie się

4 maja 2022 roku zakończy 11 maja 2022 roku .

Opiekunowie wyjazdu

p. Artur Żuchowski

p. Barbara Sztylko

p. Agnieszka Zielińsk

p. Anna Paziewska