Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno –  wychowawczych
2 września 2019 r.
g. 10.00 – klasy IV,V,VI
g. 12.00 – klasy VII, VIII
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia – 31 grudnia 2019 r.
Zakończenie I okresu nauki
17 stycznia 2020 r. (piątek)  
Ferie zimowe
10 – 23 lutego 2020 r.     
Wiosenna przerwa świąteczna
9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty
Dodatkowy termin egzaminu
21-23 kwietnia 2020 r.
1-3 czerwca 2020 r.  
Zakończenie zajęć dydaktycznych
26 czerwca 2020 r.  
Ferie letnie
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.  
Rozmiar tekstu
Wersja Kontrastowa