KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  1. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023 r.

g. 10.00 – klasy I – III

g. 11.00 – klasy IV – VI

g. 12.00 – klasy VII – VIII

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.

Zakończenie I okresu

9 stycznia 2024 r. (wtorek)

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

  1. Zebrania z rodzicami i „Dni Otwarte”

L.P.

Termin

Tematyka

1.

12.09.2023 r.

godz. 17.30 klasy I – VIII

Zebranie:

Wybór rad klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze Szkołą. Zapoznanie ze statutem, wewnątrzszkolnym ocenianiem, procedurami szkolnymi itp.

Wspólne zatwierdzenie planu wychowawczego dla klasy. Sprawy organizacyjne istotne dla wychowawcy.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty i sposobach dostosowań – klasy VIII.

2.

24.10.2023

godz. 18.00

klasy I – VIII

Dzień otwarty:

Profilaktyka dla rodziców – psychoedukacja.

Informacja na temat postępów w nauce oraz na temat zachowania, sprawy wychowawcze. Omówienie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

3.

05.12.2023

godz. 18.00

klasy I – VIII

Dzień otwarty:

Informacja o zagrożeniach na pierwsze półrocze nauki, formy pomocy, terminy, sprawy wychowawcze.

4.

12.03.2024

godz. 18.00

KLASY I – VIII

Zebranie:

Profilaktyka dla rodziców. Informacja na temat postępów w nauce i na temat zachowania. Procedury egzaminacyjne (kl. VIII).

5.

21.05.2024

godz. 18.00 klasy I-VIII

Dzień otwarty:

Informacja o zagrożeniach na koniec roku szkolnego. Wnioski z realizacji pomocy pedagogiczno psychologicznej dla uczniów.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Data

Dzień tygodnia

Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

13.10.2023

Piątek

—————————–

Od godziny 11.15 zajęcia opiekuńcze, 10.30 – ślubowanie nowych uczniów

14.10.2023

Sobota

DEN – art. 74 KN

———————-

01.11.2023

Wtorek

Wszystkich Świętych

———————-

11.11.2023

Sobota

Narodowe Święto Niepodległości

———————-

06.01.2024

Sobota

Święto Trzech Króli

———————-

15.03.2024

(1 dzień)

Piątek

Konferencja pedagogiczna

Zajęcia opiekuńcze

29-30.04.2024

(2 dni)

Poniedziałek, Wtorek

——————————

Zajęcia opiekuńcze

01.05.2024

Środa

Święto Pracy

Dzień wolny od pracy

02.05.2024

(1 dzień)

Czwartek

—————————–

Zajęcia opiekuńcze

03.05.2024

Wtorek

Święto Konstytucji 3 Maja

—————————

14-16.05.2024

(3 dni)

wt, śr, czw

Egzamin ósmoklasisty

Tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy

30.05.2024

Czwartek

Boże Ciało

Dzień wolny od pracy

31.05.2024

(1 dzień)

Piątek

————————–

Zajęcia opiekuńcze

Przydział sal dla klas –

rok szkolny 2023/2024

Klasa

Wychowawca

Numer sali

I, II A

Patrycja Karpińska

8 parter

III A

Ewelina Wyłupek

9 parter

4 A

Wiktoria Charzewska,

Współwychowawca Piotr Franecki

19 I p.

5 A

Katarzyna Badura

26 I p.

6 A

Anna Brzostek

35 II p.

6 B

Klaudia Łukasik

Współwychowawca Jolanta Fiuk

36 II p.

7 A

Dominika Domańska

24 I p.

7 B

Katarzyna Bajno

38 II p.

8 A

Katarzyna Rybak

37 II p.

Dzwonki:

0. 7.55 – 8.40

1. 8.45 – 9.30

2. 9.35 – 10.20

3. 10.30 – 11.15

4. 11.20 – 12.05 (przerwa obiadowa)

5. 12.20 – 13.05

6. 13.10 – 13.55

7. 14.00 – 14.45

8. 14.50 – 15.35

9. 15.40 – 16.25