W dniach 18 -19 marca, uczniowie będą uczestniczyć w przygotowaniach do projektu w czasie wyjazdu do

Domu  Wczasów Dziecięcych położonym  w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim.

Cykliczne spotkania przygotowawcze odbywać się będą w terminach:

9 marca,23 marca,27 kwietnia – obejmą moduły związane z tematyką :

Przygotowanie do mobilności:  20 godzin zegarowych dla  uczniów z otwartej rekrutacji.
– 10 godzin na doskonalenie umiejętności językowych, w tym celu wykorzystamy tablety graficzne z ´ oprogramowaniem
językowym oraz inne pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, warsztaty poprowadzone przez lektorów szkoły językowej
– 2 godzin zajęć przeznaczonych zostanie na zapoznanie z historią,  kultura, walorami turystycznymi kraju do którego udajemy
się.

Zajęcia będą miały charakter swobodnego wyszukiwania informacji i stworzenia mapy wiadomości przy użyciu tablicy interaktywnej.
– 4 godziny na przygotowanie organizacyjno-logistyczne
– 2 godzin zajęć przeznaczonych na przygotowanie materiałów dotyczących  zdrowego stylu życia w innym kraju i różnych aktywności ruchowych. Ponadto w czasie tych zajęć odbędą się wycieczki turystyczne po trasach gór FOGERSKICH
-1 godzina zajęć na przygotowanie pakietu zajęć ruchowo rekreacyjnych, które zademonstrujemy podczas pobytu w szkole w Fagaras.
– 1 godzina zajęć przygotowań pedagogicznych .