Rekrutacja do Projektu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów – „Wybieram europejski styl życia” odbyła się w terminie od 14.09.2021 do 17.12.2021.

Regulamin rekrutacji oparty o zasadę równości pozostaje do wglądu w dokumentacji projektu złożonej w sekretariacie szkolnym.

W wyniku procesu rekrutacji przyjęto 56 kart zgłoszeniowych. Na podstawie zasad regulaminowych wyłoniono 45 uczniów zakwalifikowanych do projektu.

40 z nich wpisano na listę główna projektu, pozostali zostali umieszczeni na liście rezerwowej. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie rozpoczną przygotowania projektowe oraz szkolenia niezbędne do wyjazdu zagranicznego od 20 lutego 2022r.