Rekrutacja do Projektu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów – „Wybieram europejski styl życia” odbyła się w terminie od 14.09.2021 do 17.12.2021.

Regulamin rekrutacji oparty o zasadę równości pozostaje do wglądu w dokumentacji projektu złożonej w sekretariacie szkolnym.

W wyniku procesu rekrutacji przyjęto 56 kart zgłoszeniowych. Na podstawie zasad regulaminowych wyłoniono 45 uczniów zakwalifikowanych do projektu.

40 z nich wpisano na listę główna projektu, pozostali zostali umieszczeni na liście rezerwowej. Wszyscy zakwalifikowani uczniowie rozpoczną przygotowania projektowe oraz szkolenia niezbędne do wyjazdu zagranicznego od 20 lutego 2022r.

Rozmiar tekstu
Wersja Kontrastowa