W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i koniecznością prowadzenia kształcenia na odległość Szkoła Podstawowa 394 rozpoczyna korzystanie z bezpłatnej usługi G Suite dla Szkół i Uczelni.

G Suite dla Szkół i Uczelni to zestaw narzędzi umożliwiających efektywną pracę zdalną pomiędzy nauczycielami i uczniami. Dzięki niej, nauczyciele mogą prowadzić np. zajęcia online organizując wideokonferencję ze swoimi podopiecznymi za pośrednictwem narzędzia Meet. Z kolei Google Classroom umożliwia nauczycielom tworzenie wirtualnych klas, zdalne przydzielanie zadań uczniom, tworzenie testów, przesyłanie materiałów i komentarzy, ocenianie prac, komunikowanie się z uczniami oraz zarządzanie wszystkimi zajęciami w jednym miejscu.

Wdrożenie G Suite dla Szkół i Uczelni polega na założeniu wszystkim uczniom i nauczycielom indywidualnych kont na poczcie Google mail w domenie szkolapodstawowa394.pl. Dzięki temu wszystkie podmioty zdalnego nauczania będą korzystać ze służbowej poczty.

Zaletą takiego rozwiązania jest:

  • nasza wewnątrzszkolna korespondencja będzie bezpieczna i transparentna;
  • zyskamy możliwość przesyłania większej ilości danych i umieszczania ich w bezpieczny sposób na dysku Google, co ułatwi wszystkim pracę i odblokuje skrzynki pocztowe;
  • będziemy mogli łatwo się identyfikować podczas spotkań Google Meet;
  • unikniemy prób wejścia na nasze spotkania online czy innych prób kontaktu przez osoby niepożądane.

W ramach wdrożenia tego rozwiązania każdy uczeń klas IV-VIII  powinien dostarczyć do wychowawcy klasy zgodę na założenie konta, następnie  na wskazany adres mailowy przez rodzica/prawnego opiekuna zostaje wysłane zaproszenie, aby dołączyć do  domeny szkolapodstawowa394.pl.