header_bezp

W celu zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa, ustalone zostały podstawowe zasady zachowania:

I. w czasie lekcji:

 • nie biegamy
 • nie bujamy się na krzesłach
 • nie wchodzimy na krzesła ani stoliki
 • nie rzucamy żadnymi przedmiotami
 • nie opuszczamy miejsca bez pozwolenia nauczyciela
 • nie wychodzimy z klasy przed końcem danej lekcji
 • wychodzimy z klasy ostrożnie, aby nie uderzyć drzwiami osoby przebywającej na korytarzu

II. w czasie przerwy:

 • nie wychodzimy poza teren szkoły
 • nie biegamy po korytarzu
 • nie stoimy pod drzwiami sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, których otwarcie może być dla nas zagrożeniem
 • nie bijemy, nie popchamy ani nie podstawiamy nóg kolegom
 • zachowujemy ostrożność na schodach
 • stosujemy się do uwag i próśb nauczyciela dyżurującego

III. w czasie zorganizowanych wyjść poza teren szkoły:

 • nie oddalamy się od grupy
 • zachowujemy szczególną uwagę przy przechodzeniu przez ulicę
 • nie zaczepiamy kolegów ani przechodniów na ulicy
 • zachowujemy się stosownie w środkach komunikacji miejskiej
 • stosujemy się do wszelkich zaleceń opiekunów

A poza tym…

 • w szkole nosimy obuwie antypoślizgowe
 • zarówno w szkole jak i poza jej terenem zachowujemy się tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób
 • zgłaszamy pracownikom szkoły wszelkie zauważone usterki lub sytuacje, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu
 • łamanie powyższych zasad będzie traktowane jako naruszanie regulaminu szkoły