SŁUCHAMY

WSPIERAMY

UCZYMY

Szkoła Podstawowa nr 394 to jedyna szkoła specjalna w Warszawie przeznaczona dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W każdej z klas uczy się do 16 osób maksymalnie.

Słuchamy, wspieramy, uczymy dzieci i młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, nieśmiałe, z problemami adaptacyjnymi, z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, z poczuciem braku sukcesów życiowych.
W naszej szkole nauczyciele wiedzą  jak wiele wymiarów ma sukces w odniesieniu do konkretnego ucznia. Dla jednego jest to zrozumienie matematycznego wzoru, dla innego opanowanie treści wykraczających poza program nauczania

Wyróżnia nas:

  • indywidualne podejście do ucznia,
  • zapewnianie uczniom poczucia bezpieczeństwa,
  • budowanie i podnoszenia poczucia wartości,
  • stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów,
  • docenianie indywidualnego potencjału każdego ucznia.

Staramy się przywracać uczniom, wiarę we własne umiejętności, uczyć ich odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowanie.

Szkoła Podstawowa nr 394 to jedyna szkoła specjalna w Warszawie przeznaczona dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W każdej z klas uczy się do 16 osób maksymalnie.

Słuchamy, wspieramy, uczymy dzieci i młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, nieśmiałe, z problemami adaptacyjnymi, z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, z poczuciem braku sukcesów życiowych.
W naszej szkole nauczyciele wiedzą  jak wiele wymiarów ma sukces w odniesieniu do konkretnego ucznia. Dla jednego jest to zrozumienie matematycznego wzoru, dla innego opanowanie treści wykraczających poza program nauczania

Wyróżnia nas:

  • indywidualne podejście do ucznia,
  • zapewnianie uczniom poczucia bezpieczeństwa,
  • budowanie i podnoszenia poczucia wartości,
  • stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów,
  • docenianie indywidualnego potencjału każdego ucznia.

Staramy się przywracać uczniom, wiarę we własne umiejętności, uczyć ich odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowanie.