Szkoła Podstawowa nr  394  Warszawie

Program profilaktyczny „Zagraj z nami ”

Program profilaktyczny „Zagraj z nami ” realizowanym jest w ramach  NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata  2016-2020 ze środków  FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w  dyspozycji  MINISTRA ZDROWIA.

Celem głównym projektu ,,Zagraj z nami’’ jest zapobieganie uzależnieniom od komputera i Internetu wśród dzieci, poprzez podniesienie wiedzy związanej z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci oraz wśród rodziców / opiekunów, kadry pedagogiczno /nauczycielskiej jak również kształtowanie umiejętności społecznych dzieci oraz promocja konstruktywnych form spędzania czasu.

Projekt dla dzieci / młodzieży obejmuje: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności społecznych oraz realizacje działań alternatywnych promujących konstruktywne formy spędzania czasu poprzez przeprowadzenie happeningu w szkole.

W programie zostały przewidziane również warsztaty/wykład  dla nauczycieli oraz  rodziców lub opiekunów , dzięki którym uczestnicy będą mieli szansę nabyć wiedzę nt. uzależnienia od Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez ich dzieci, rozwoju zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, a także wzmacniania czynników chroniących.

Cele szczegółowe projektu „Zagraj z nami  ‘’

– zdobycie wiedzy na temat uzależnień od komputera oraz racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu

– zwiększenie umiejętności społecznych dzieci poprzez uczestnictwo w warsztatach umiejętności społecznych z zakresu komunikacji, stawiania granic oraz rozpoznawania i nazywania własnych emocji, nabywanie samoświadomości w zakresie własnej samooceny oraz poznawanie metod rozwiązywania trudnych sytuacji 

– zwiększenie zainteresowania alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programie działań alternatywnych w tym organizacji happeningu w szkole do

– zdobycie wiedzy i świadomości w obszarze uzależnień od komputera i Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci, kształtowania adekwatnej samooceny dzieci, podnoszenia ich umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji i wspierania dzieci w rozwoju zainteresowań oraz konstruktywnego spędzania wolnego czasu

-zdobycie wiedzy w obszarze uzależnień od komputera i Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci oraz wspierania dzieci w rozwoju zainteresowań oraz konstruktywnego spędzania wolnego skierowane do nauczycieli/ pedagogów

– wzmocnienie czynników chroniących (samoocena, umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji, rodzina, szkoła, alternatywne formy spędzania wolnego czasu) przed wejściem w proces rozwoju uzależnień behawioralnych, w tym od Internetu,

Realizatorzy zadania to specjaliści terapii uzależnień, psychologowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem min. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Program, zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem szkoły w  dniu 23 września 2019r ,  będzie realizowany w okresie październik -grudzień 2019r na terenie SP nr 394 we wszystkich klasach VII i VIII.

   ZGODA NA UCZESTNICTWO Z INFORMACJĄ DLA RODZICÓW-skonwertowany

INFORMACJE O PROJEKCIE ZAGRAJ Z NAMI_-skonwertowany (1)

Program profilaktyczny „Zagraj z nami ”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Font Resize