Szkoła Podstawowa nr  394  Warszawie

Projekty edukacyjno – wychowawcze

Program profilaktyczny „Zagraj z nami ”

Program profilaktyczny „Zagraj z nami ” realizowanym jest w ramach  NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA na lata  2016-2020 ze środków  FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH pozostających w  dyspozycji  MINISTRA ZDROWIA. Celem głównym projektu ,,Zagraj z nami’’ jest zapobieganie uzależnieniom od komputera i Internetu wśród dzieci, poprzez podniesienie wiedzy związanej z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci oraz wśród rodziców / […]

Warszawa w plenerze… tropem ll wojny światowej.

20 września ,  Nasi uczniowie mieli okazję poznać miejsca i historię wybitnych osób związanych z obroną Polski w czasie II wojny światowej. Dzięki wystawie plenerowej Generała ST. Maczka została przybliżona im sylwetka dowódcy , który żadnej bitwy nie przegrał… pod pomnikiem Małego Powstańca dowiedzieliśmy się jaką ważną rolę odgrywały dzieci w Powstaniu Warszawskim, a Zamek […]

Przewiń do góry
Font Resize