SŁUCHAMY

WSPIERAMY

UCZYMY

 

Szkoła Podstawowa nr 394 to jedyna szkoła specjalna w Warszawie
przeznaczona dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Słuchamy, wspieramy, uczymy dzieci i młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym.

Staramy się przywracać uczniom wiarę we własne umiejętności,
uczyć ich odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowanie.

poprzez formularz lub zadzwoń: 22 635 44 27

Skontaktuj się z nami

poprzez formularz lub zadzwoń: 22 635 44 27