Szkoła Podstawowa nr  394  Warszawie

Światowy Dzień Kropki

plakat kropki   16 września 2019 r. Kolejny raz zapraszamy wszystkie klasy do świętowania Dnia Kropki O tym jak bardzo ważna jest kreatywność i poszukiwanie talentów będzie można się przekonać już w najbliższy poniedziałek na 4 godz. lekcyjnej, podczas zajęć z wychowawcą. Prace zostaną wyeksponowane na II piętrze w formie gazetki szkolnej. Koniecznie tego dnia ubierz się […]

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa nr […]

Przewiń do góry
Font Resize